MOTOROWODNE

STERNIK MOTOROWODNYHOLOWANIE NARCIARZA
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.
Zakres uprawnień:
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych, wyposażonych w napęd mechaniczny:
po wodach śródlądowych, bez ograniczeń mocy silnika,
po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w odległości do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, gdy łódź nie przekracza 12m
Zakres uprawnień:
Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych, wyposażonych w napęd mechaniczny:
Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego
Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.
Wymogi dla adepta:
ukończone 14 lat,
Wymogi dla adepta:
ukończone 18 lat,
posiadanie conajmniej patentu sternika motorowodnego.