MIĘDZYSZKOLNY SPECJALISTYCZNY KLUB SPORTOWY "ZAGŁĘBIE"

 

41-205 Sosnowiec, Plac Tadeusza Kościuszki 5, Telefon: +48 510 211 331, e-mail: biuro@msks-zaglebie.pl

 

KRS: 0000585616, NIP: 644-350-06-09, REGON: 242952351

 

ALIOR BANK 78 2490 0005 0000 4500 8755 3017

Międzyszkolny Specjalistyczny Klub Sportowy "ZAGŁĘBIE"

 

Status prawny i organizacyjny

KLUB powstał w 2011 roku na bazie potencjału Ratownictwa Sportowego, jaki został zbudowany w latach 2009 - 2011 w WOPR Sosnowiec. W ww. okresie zawodnicy zbyli kilkukrotnie miejsca medalowe na terenie województwa śląskiego oraz ponad 100 medalowych w rywalizacji na terenie kraju. Sześciu zawodników wchodziło w skład Kadry sportowej województwa śląskiego i Kadry Polski. Zmiany prawne wprowadzane przez MSW w 2011 "wycięły struktury WOPR z ustawy o sporcie, co skutkowało podjęciem decyzji o powołaniu KLUBU jako niezależnej jednostki, dedykowanej działaniom w obszarze sportu i rekreacji (Decyzja 36/2011 Prezydenta Sosnowca). KLUB powstał w oparciu o potencjał zawodniczy WOPR Sosnowiec i Klubu prowadzonego przez Leszka Czarneckiego - pierwotnie jako Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Dorado WOPR Sosnowiec. Na przestrzeni lat 2017 - 2019 dokonano kilku zmian organizacyjno - prawnych w strukturze KLUBU:

 • W 2015 roku KLUB Postanowieniem KA.VIII NS-REJ.KRS/36237/15/435 Sądu Rejestrowego w Katowicach uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego,

 • W 2017 roku KLUB Postanowieniem KA.VIII NS-REJ.KRS/5352/17/87 Sądu Rejestrowego w Katowicach zmienił nazwę na obecnie obowiązującą,

 • W 2017 roku KLUB Postanowieniem KA.VIII NS-REJ.KRS/35503/17/106 i w 2018 roku Postanowieniem KA.VIII NS-REJ.KRS/8397/18/592 Sądu Rejestrowego w Katowicach dokonał zmian układu Sekcji w KLUBIE nadając im obecnie istniejacy kształt.

W toku działań instytucjonalnych KLUB uzyskał:

 • W Wojewódzkim Urzędzie Pracy status Instytucji Szkoleniowej - nr ewidencyjny 2.23/00149/2017, z dn. 13 kwietnia 2017, 

 • W Ministerstwie Obrony Narodowej uzgodnienie z dn. 20 lipca 2017 roku, obejmujące działałność KLUBU i treść Statutu KLUBU.

 

Pod względem ewidencyjnym KLUB jest zarejestrowany odpowiednio:

 • KRS - 0000585616,

 • NIP - 644-350-06-09,
 • REGON - 242952351,

KLUB jest definiowany jako MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO nie porowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS, jak również w CEIDG

 

Obecnie skład Zarządu stanowi 4 osobowy zespół o składzie:

 • Prezes - Sławomir Dębski,

 • Członek Zarządu - Andrzej Niziurski,
 • Członek Zarządu - Damian Sielańczyk,
 • Członek Zarządu - Kacper Wójcik,

 

Sposób reprezentacji:

 • PREZES KLUBU MOŻE REPREZENTOWAĆ ZARZĄD JEDNOOSOBOWO: DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH - O WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPRAWY DO 10.000,00 ZŁ, W ZAKRESIE SKŁADANIA OFERT BEZ OGRANICZEŃ KWOTY, LISTÓW INTENCYJNYCH, WYSTĄPIEŃ ADMINISTRACYJNYCH I PROCESOWYCH ZAJMUJĄC STANOWISKO NA FORACH SAMORZĄDOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • WICEPREZES ZASTĘPUJE PREZESA W PEŁNYM ZAKRESIE, W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI LUB OGRANICZONEJ PRZEZ NIEGO MOŻLIWOŚCIĄ PODEJMOWANIA DECYZJI DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ
 • W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH, PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W FORMIE UMÓW O WARTOŚCI POW. 10.000,00 ZŁ WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.

Lokalizacja siedziby

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

 

Adres prawny i korespondencyjny:

MSKS Zagłębie

41-205 Sosnowiec,

Plac Tadeusza Kościuszki 5

Lokalizacja zaplecza sprzętowego

 

42-512 Preczów,

Gmina Psary, Powiat będziński,

ul. Szkolna 9

Lokalizacja przystani

 

41-300 Dąbrowa Górnicza,

ul. Ratanice