MIĘDZYSZKOLNY SPECJALISTYCZNY KLUB SPORTOWY "ZAGŁĘBIE"

 

41-205 Sosnowiec, Plac Tadeusza Kościuszki 5, Telefon: +48 510 211 331, e-mail: biuro@msks-zaglebie.pl

 

KRS: 0000585616, NIP: 644-350-06-09, REGON: 242952351

 

ALIOR BANK 78 2490 0005 0000 4500 8755 3017

PATENT ŻAGLARZA JACHTOWEGO

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. 

 

Zakres uprawnień:

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych, które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny:

 • po wodach śródlądowych,

 • o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Wymogi dla adepta:

 • ukończone 14 lat

PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. 

 

Zakres uprawnień:

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych, wyposażonych w napęd mechaniczny:

 • po wodach śródlądowych, bez ograniczeń mocy silnika,

 • po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w odległości do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej, gdy łódź nie przekracza 12m

 

Wymogi dla adepta:

 • ukończone 14 lat,

 

UWAGA:

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW (75KM)

HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej. 

 

Zakres uprawnień:

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych, wyposażonych w napęd mechaniczny:

 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego

 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

 

Wymogi dla adepta:

 • ukończone 18 lat,

 • posiadanie conajmniej patentu sternika motorowodnego.

NIEZBĘDNE DANE DO SZKOLENIA:

 • Imię i Nazwisko,
 • Data i miejsce urodzenia,
 • Adres zamieszkania,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,

 

Dane wyślij na adres poczty

biuro@msks-zaglebie.pl

DOKUMENTY DLA NIELETNICH:

 • Zgoda rodziców na pobranym poniżej druku,
 • Kopia ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej

INNE DANE:

KOSZTY DOROSŁY/MŁODZIEŻ:

 • Sternik motorowodny: 1000zł / 700zł, 
 • Żelglarz jachtowy: 1300zł / 1000zł,
 • Holowanie: 650zł / 500zł

OBEJMUJĄ:

 • Koszty szkolenia,
 • Koszty egzaminu,
 • Koszty patentu,

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO